تبلیغات
چاه چاهورز - اصطلاحات روانشناسی1
 
چاه چاهورز
لطفا مطالب خود را برای ما ارسال كنید تا در این وبلاگ درج شودchahechahvard@gmail.com
درباره وبلاگ


لطفا مطالب خود را برای ما ارسال كنید تا در این وبلاگ درج شود
chahechahvard@gmail.com
همراه:09379450360

مدیر وبلاگ : اسماعیل غفوری
نویسندگان
 

معادل فارسی

تعریف

واژه لاتین

 

پرورش

جریانی منظم و مستمر که هدف آن هدایت رشد جسمانی و روانی و هدایت رشد همه جانبه شخصیت فرد در جهت فعالیت بشری و هنجارهای جامعه است.

education

 

سبک یادگیری

چگونگی یادگیری یادگیرندگان و در واقع راه‌های شخصی که افراد در جریان یادگیری ، اطلاعات و مفاهیم را پردازش می‌کنند.

learning style

 

هدف‌های آموزشی

مواردی که انتظار می‌رود دانش‌آموز پس از پایان دوره آموزشی قارد به انجام آن باشد.

education goals

 

هدف‌های فرایندی

کوشش‌هایی که یادگیرنده برای رسیدن به هدف‌های تولیدی انجام می‌دهد.

process

 

هدف‌های تولیدی

کوشش‌های یادگیرنده برای رسیدن به هدف‌های فرایندی ، هدف‌های تولیدی را به بار می‌آورد.

product

 

روش آزمایشی

معتبرترین نوع پژوهش در زمینه آموزش و یادگیری می‌باشد.

experiment

 

الگوی عمومی آموزش

معرف فعالیت‌های اصلی معلم در تدارک و کاربست فعالیت‌های آموزشی.

General Teaching Model

 

شناخت

کسب آگاهی و یاد گرفتن.

Cognition

 

فراشناخت

آگاهی از نحوه آگاهی یافتن و یا یادگرفتن یادگیری.

metacognition

 

متغیر پیش بین

متغیری که از روی آن متغیر ملاک را پیش‌بینی می‌کنند.

predictive

 

متغیر ملاک

متغیری که مورد پیش‌بینی‌ها واقع می‌شود.

Criterion

 

ارزشیابی آغازین

ارزشیابی مورد استفاده پیش از آموزش را گویند.

preassment

 

ارزشیابی تکوینی

ارزشیابی مورد استفاده حین آموزش را گویند.

formative evaluation

 

ارزشیابی تراکمی

ارزشیابی مورد استفاده در پایان آموزش را گویند.

summative evalation

 

هوش

توانایی حل مسئله و پرداختن به مسائل انتزاعی.

intelligence

 

درماندگی آموخته شده

به حالت یادگیرندگانی گفته می‌شود که کوشش را با یادگیری مرتبط نمی‌دانند.

learned helplessness

 

سبک یادگیری عاطفی

در برگیرنده شخصیت و ویژگی‌های هیجانی یادگیرنده مثل پشتکار ، تنها یا گروهی کار کردن.

affective learning style

 

سبک یادگیری شناختی

در بر گیرنده ادراک ، به خاطر سپاری ، اندیشیدن و حل مسئله از طرف فرد.

cognitive learning style

 

سبک یادگیری فیزیولوژی

در برگیرنده فرد به محیط فیزیک موثر بر یادگیری فرد.

physiological learning style

 

رفتار ورودی

موقعیتی که یادگیرنده در آغاز آموزش قرار دارد، رفتار ورودی او را مشخص می‌کند.

(behavior(entering (entry

 

تحلیل تکلیف

تعیین مهارت‌ها ، دانش‌ها و اطلاعات سطح پایین که یادگیرنده باید در اختیار داشته باشد، تا به هدف آموزش تازه دست یابد.

task analysis

 

یادگیری موقعیتی

اعتقاد به اینکه دانش و شناخت وابسته به موقعیت و مقاصد و تکالیفی است که در آنها به کار می‌رود.

situated learning

 

تکالیف اصیل

منظور موقعیت‌های عینی و عملی زندگی است.

authentic tasks

 

نظریه سازندگی یادگیری

اعتقاد به اینکه یادگیرندگان بر اساس تجارب شخصی دانش را می‌سازند.

constructvism

 

یادگیری معنادار

یادگیری معنادار از راه ایجاد ارتباط بین مطالب تازه و مطالب قبلا آموخته شده ایجاد می‌شود.

meaningful learning

 

آموزش اکتشافی

در این نوع آموزش دانش آموز وادار می‌شود تا خودش به کشف و ساختن دانش بپردازد.

discovery learning

 

سرعت ادراکی

سرعت یادگیرندگان به تکالیف شناختی را گویند.

cognitive tempo

 

ساخت

عبارت است از ساختمان ذهن یا اندیشه‌های فرد.

structure

 

عملیات ذهنی

ساخت‌های شناختی بالاتر را معمولا عملیات ذهنی گویند.

operations

 

طرحواره

به ساخت‌های شناختی دوره کودکی طرحواره گفته می‌شود.

schema

 

حافظه روندی

حافظه مربوط به چگونگی انجام امور به ویژه فعالیت‌های فیزیکی و جسمانی را گویند.

procedural memory

 

حافظه معنایی

ذخیره شدن معانی حافظه معانی را تشکیل می‌دهد.

semantic memory

 

یادگیری

ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است.

learning

 

توان رفتاری

توان رفتاری حاکی از آن است که یادگیری در یادگیرنده نوعی توانایی ایجاد می‌کند که تغییر حاصل تغییر در توانایی‌های اوست، نه صرفا تغییر در رفتار ظاهری.

behavioral potentiality

 

آموزش

فعالیتی که به آسان سازی یادگیری از سوی معلم منجر می‌شود.

instruction

 

سنجش

وقتی در اندازه گیری به جای آزمودن یا علاوه بر آن از وسایل دیگری استفاده شود به آن سنجش گویند.

assessment

 

ارزشیابی هنجاری

ارزشیابی که ملاک آن نوعی هنجار گروهی و نسبی است نه ملاک مطلق از پیش تعیین شده.

mormative evalution

 

کارآموزی

گسترش نگرش ، دانش ، مهارت و الگوی رفتاری مورد نیاز برای انجام مناسب یک تکلیف یا شغل معین.

training

 

تقویت کننده نخستین

تقویت کننده مثبتی که نیازهای فیزیولوژیک را برطرف می‌کند و ذاتا اثر تقویتی دارد.

primary reinforcer

 

تقویت کننده شرطی

تقویت کننده‌ای که ذاتا اثر تقویت کنندگی ندارند، بلکه در اثر مجاورت با تقویت کننده‌های نخستین خاصیت تقویتی پیدا می‌کند.

conditioned reinforice

 

تقویت‌ کننده اجتماعی

تقویت کننده‌ای که بوسیله دیگران و در یک موقعیت اجتماعی به فرد داده می‌شود.

social reinforcer

 آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :